SÜNNIPÄEVAD | PEREKONDLIKUD KOOSVIIBISED | FIRMAÜRITUSED | TÜDRUKUTEÕHTUD

Kallis külastaja! Ootame siia mõistlikke inimesi. Koht ei ole mõeldud  lärmakatele seltskondadele. Kui soovid  suuremaks pidutsemiseks kohta, ei ole Pärlioja puhkemaja Sulle.

• Sisseregistreerimine alates 14.00 ja väljaregistreerimine kuni 12.00 kui ei ole kokku lepitud teisiti.

• Külastajad on kohustatud kasutama rendile võetud puhkemaja ja selle vara heaperemehelikult kooskõlas heade kommetega ning kasutama maja ruume, mööblit, nõusid vastavalt nende kasutusotstarbele.

• Teatama viivitamatult igast puhkemaja ruumides toimunud avariist, tulekahjust või muust ohust renditud puhkemaja varale, võttes koheselt tarvitusele abinõud kahjulike tagajärgede vältimiseks või juba ilmnenud tagajärgede likvideerimiseks. Rendilevõtja vastutab tuleohutuse eest.

• Hüvitama rendileandjale rendilevõtja süül tekitatud kahjud renditud puhkemaja varale. Rendilevõtja vastutab ka kõikide temaga kaasas olevate inimeste tegude eest. Kui keegi seltskonnast tekitab rendileandjale kahju, siis vastutab rendilevõtja. Puhkemaja vara mitteperemeheliku (vara lõhkumise, hävimise, riknemise, kaotsimineku vms.) kasutamise korral kohustute hüvitama tekitatud varalise kahju vastavate remondi- või ostuarvete alusel.

• Tagastama puhkemaja samas seisundis, kui see rendilevõtjale usaldati, sealhulgas palume pesta kõik kasutatud nõud.

• Puhkemaja siseruumides ei ole suitsetamine lubatud! Suitsetamine on lubatud õuealal ainult ettenähtud kohtades.

• Lemmikloomade tuleku osas palume rendileandjaga kooskõlastada.

• Kaotatud võtme eest tuleb tasuda 50 (viiskümmend) eurot.

• Lõkke tegemine Pärlioja puhkemaja territooriumil on keelatud.

• Ilutulestiku laskmine on Pärlioja puhkemaja hoovis ning naabruses on rangelt keelatud. Ilutulestiku laskmine (aastavahetusel) palume eelnevalt rendileandjaga kokku leppida ning seda teha vaid majast ja naabermajadest ohutus kauguses.

• Välja registreerimisel tuleb vooluvõrgust välja võtta kõik tubades olevad radiaatorid ning jõulu perioodil ka kuusetuled, kustutada küünlad jms.

•  Peale sauna kasutust kontrollida, kas keris on välja lülitatud. Sauna kütmise ajal palume tagada järelvalve.

•  Küünalde põletamine on lubatud vaid majas ettenähtud kohtades. Põlevaid küünlaid ei tohi jätta järelvalveta ning ööseks tuleb küünlad ära kustutada.

•  Kinni tuleb pidada öörahust ning tagada rahu ning vaikus naabruses olevatele kodudele ja majapidamistele.

TULEOHUTUS

• Puhkemajas on lahtise tule kasutamine ning suitsetamine keelatud.

• Välja registreerimisel tuleb vooluvõrgust välja võtta kõik tubades olevad radiaatorid ning jõulu perioodil kuusetuled jms.

• Tulekahju korral teavitage koheselt häirekeskust numbril 112 ja rendileandjat telefonil +372 56 220 989

•  Kui põlengut ei õnnestu iseseisvalt likvideerida, sulgege aknad, väljuge toast, sulgege uks ja minge lähima väljapääsuni;

•  Grillida tohib ainult ettenähtud kohas. Grillimise juures tuleb kindlasti tagada pidev järelvalve ning pärast grillseadme kasutamist tuleb sütel lasta täielikult ära põleda, kustutada need veega või summutada liivaga.

•  Lõkke tegemine Pärlioja puhkemaja territooriumil on keelatud.